Misyonumuz

Derneğimiz kuruluş amacı gereği Sürekli Eğitimi ve Bilimsel Araştırmaları desteklemeyi misyon edinmiştir.

Bu dernek kuruluşu itibarıyle bazı görevleri misyon edinmiştir;

  • Mesleki uygulamalar alanında bilgi birikimlerini ilerleterek bilimini olduğu kadar sanatını geliştirmeye çalışmak, Tıp mesleğinin yücelmesine katkılarda bulunmak;
  • Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı uzmanlarının aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek ve işbirliğini geliştirmek;
  • Hastalarımızın, toplumumuzun, insanlığın yararını her koşulda gözetmek;
  • Etik ve deontolojik konularda rehber olabilmek;
  • Ülkemizdeki birinci basamak hekimlerin gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve bilgilerini güncellemek;
  • Eğitsel toplantılarla hekimlerimizin kaynaşmalarını sağlarken, bilimsel, mesleki, hukuksal, teknolojik, ve özlük haklarına ilişkin konularda bilgilenmelerini sağlamak;
  • Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak, bu amaçla ilanlar vermek, broşürler basmak, internet ve medya aracılığıyla mesleğimizi yüceltici etkinliklerde bulunmak;
  • Ülkemizdeki yöresel verileri elde etmek, değerlendirmek ve elde edilen sonuçlardan sağlık uygulamalarından hekim dağılımına birçok belirleyiciyi oluşturmak;
  • Ülkemizden tıbbi ve mesleki uygulamalarda yenilikler çıkmasına önayak olmak, destek vermek, bu etkinlikleri duyurmak.

Desteğinizi ve önerilerinizi bekleriz.

Sevgilerimizle

SEBAD Derneği Başkanı

Prof.Dr. Cemal Cingi

sebaddernegi@gmail.com