Vizyonumuz

SEBAD Derneği’nin Vizyonu: Derneğimizin vizyonu aşağıda özetlenmiştir:

  • Mesleki uygulamalar alanının mesleğe ait tüm inceliklerin, hekimlik sanatının aktarılabilir tüm nitelikleri ve verdiğimiz hizmeti pekiştirici tüm öğelerin bir bilim ve sanat dalı titizliğiyle ele alındığı, derlendiği ve tıbbın hizmetine sunulduğu bir çalışma birikimi oluşturmak;
  • Gerek ülkemizin gerekse yurtdışındaki hekimlerin aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla bir komplikasyon ağı oluşturarak yalnız çalışan meslektaşlara veya gereksinim duyulduğu anda yardımcı olacak kurumsal koşulları oluşturmuş olmak;
  • Meslektaşlarımız arasında sosyal etkinliklerin düzenli olarak yer alması; hekimlerin yararlanabildikleri bir sosyal tesis oluşturulması;
  • Hekimlere yönelik bir bülten oluşturmak;
  • Hekimlere yönelik eğitsel toplantıların tarzlarıyla özgün ve örnek olmaları;
  • Hekimlere yönelik yararlanabilecekleri elektronik kütüphaneler oluşturmak;
  • Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu çalışmaların içinde yer almak;
  • Yöresel veritabanları oluşturarak tıbbi, uygulamaya yönelik pek çok alanda rehber bilgileri kullanıma sunmak;
  • Yenilikçi anlayışı benimsetici olmak.

Desteğinizi ve önerilerinizi bekleriz.

Sevgilerimizle

SEBAD Derneği Başkanı

Prof.Dr. Cemal Cingi

sebaddernegi@gmail.com