Hakkımızda

Misyonumuz

Derneğimiz kuruluş amacı gereği Sürekli Eğitimi ve Bilimsel Araştırmaları desteklemeyi misyon edinmiştir.

Bu dernek kuruluşu itibarıyle bazı görevleri misyon edinmiştir;

 • Mesleki uygulamalar alanında bilgi birikimlerini ilerleterek bilimini olduğu kadar sanatını geliştirmeye çalışmak, Tıp mesleğinin yücelmesine katkılarda bulunmak;
 • Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı uzmanlarının aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek ve işbirliğini geliştirmek;
 • Hastalarımızın, toplumumuzun, insanlığın yararını her koşulda gözetmek;
 • Etik ve deontolojik konularda rehber olabilmek;
 • Ülkemizdeki birinci basamak hekimlerin gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve bilgilerini güncellemek;
 • Eğitsel toplantılarla hekimlerimizin kaynaşmalarını sağlarken, bilimsel, mesleki, hukuksal, teknolojik, ve özlük haklarına ilişkin konularda bilgilenmelerini sağlamak;
 • Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak, bu amaçla ilanlar vermek, broşürler basmak, internet ve medya aracılığıyla mesleğimizi yüceltici etkinliklerde bulunmak;
 • Ülkemizdeki yöresel verileri elde etmek, değerlendirmek ve elde edilen sonuçlardan sağlık uygulamalarından hekim dağılımına birçok belirleyiciyi oluşturmak;
 • Ülkemizden tıbbi ve mesleki uygulamalarda yenilikler çıkmasına önayak olmak, destek vermek, bu etkinlikleri duyurmak.

Vizyonumuz

SEBAD Derneği’nin Vizyonu: Derneğimizin vizyonu aşağıda özetlenmiştir:

 • Mesleki uygulamalar alanının mesleğe ait tüm inceliklerin, hekimlik sanatının aktarılabilir tüm nitelikleri ve verdiğimiz hizmeti pekiştirici tüm öğelerin bir bilim ve sanat dalı titizliğiyle ele alındığı, derlendiği ve tıbbın hizmetine sunulduğu bir çalışma birikimi oluşturmak;
 • Gerek ülkemizin gerekse yurtdışındaki hekimlerin aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek ve işbirliğini geliştirmek amacıyla bir komplikasyon ağı oluşturarak yalnız çalışan meslektaşlara veya gereksinim duyulduğu anda yardımcı olacak kurumsal koşulları oluşturmuş olmak;
 • Meslektaşlarımız arasında sosyal etkinliklerin düzenli olarak yer alması; hekimlerin yararlanabildikleri bir sosyal tesis oluşturulması;
 • Hekimlere yönelik bir bülten oluşturmak;
 • Hekimlere yönelik eğitsel toplantıların tarzlarıyla özgün ve örnek olmaları;
 • Hekimlere yönelik yararlanabilecekleri elektronik kütüphaneler oluşturmak;
 • Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu çalışmaların içinde yer almak;
 • Yöresel veritabanları oluşturarak tıbbi, uygulamaya yönelik pek çok alanda rehber bilgileri kullanıma sunmak;
 • Yenilikçi anlayışı benimsetici olmak.

Logumuz

SEBAD Derneği Ambleminin  Simgesel  Anlamı:

Kalp: Bu dernek eğitim gönüllüleri tarafından kurulmuş bir sevgi yumağıdır. Kalp figure bu sevgi yumağını betimlemektedir.

Yarım elma: Pek çok kurum, eğitim için görev yapmaktadır. Bizim yapabildiğimiz sadece bir yarım elma kadardır. Ama bu yarım elma kadar destek, kalbimizden doğmaktadır.

Meşale: Elmanın yaprağı eğitim meşalesini sembolize etmektedir. 

Elma Çekirdeği:  Sürekli eğitim ve bilimsel araştırmaları desteklemeyi  görev bilen çekirdek kadroyu sembolize etmektedir.

Desteğinizi ve önerilerinizi bekleriz.

 

Sevgilerimizle

SEBAD Derneği Başkanı

Prof.Dr. Cemal Cingi

sebaddernegi@gmail.com

tr_TRTürkçe